Belofte & verklaring

Bevermotto

Samen spelen, samen doen!

Belofte voor Welpen

Ik beloof
mijn best te doen een goede welp te zijn.
Iedereen te helpen waar ik kan en mij te houden aan de welpenwet.
Jullie kunnen op mij

Belofte voor scouts

Ik beloof
mijn best te doen een goede scout te zijn.
Iedereen te helpen waar ik kan
en me te houden aan de Scoutingwet.
Ik wil samen met anderen
het goede zoeken en bevorderen.
Jullie kunnen op me rekenen.

Belofte voor plus scouts

Ik beloof
mijn best te doen in mijn rol
een goede bijdrage te leveren aan Scouting .
Iedereen te helpen waar ik kan
en me te houden aan de Scoutingwet.
Ik doe mijn best een bijdrage te leveren
aan de samenleving, zowel binnen als buiten Scouting.
Jullie kunnen op mij rekenen.

Bereidverklaring Explorers

Als explorer wil ik samen met anderen
de wereld om mij heen ontdekken
en meer leefbaar maken.
Met de inzet van mijn mogelijkheden
en met eerbied voor alles wat leeft
wil ik de kansen die ik krijg benutten.
Ik probeer zo goed mogelijk om te gaan
met de middelen die mij ter beschikking staan
en ik respecteer mijzelf en anderen.

Beginselverklaring stam

De jongeren van Scouting Nederland streven er naar,
door samen te ontdekken, te bezinnen en te dienen,
zich open te stellen en in te zetten voor hun medemens.

Belofte voor Leiding

Ik beloof mijn best te doen
voor jullie een goede leider/leidster te zijn
en jullie te helpen een goede welp/scout/explorer te zijn.
Ik beloof ook bewust het goede te zoeken en te bevorderen.
Ik wil dit doen samen met de andere leiding van ’t Volbert.
Jullie kunnen op me rekenen.