Groepsbegeleider Vereniging

De personeelsfunctionaris van de groep. Hij heeft de volgende taken:

 • Leidingteam samenstelling
  De leidingteams draaien naar behoren. Het team:

  • heeft een prettige onderlinge sfeer.
  • bestaat uit voldoende capabele en getrainde leiding.
  • heeft voldoende diverse leiding, zowel in geslacht, leeftijd, als type mens.
  • Kan elke week een goede opkomst neerzetten
 • Stimuleert de betrokkenheid van verschillende leidingteams onder elkaar
 • Stimuleert de binding van leiding aan de groep
 • Stimuleert en stuurt de doorstroming van RS naar leidingteams
 • Competentie leidingteams in kaart brengen en bijsturen. (Zie bijlage Competentieprofielen)
 • Voorkomt en bemiddelt bij conflicten. (Zie hst. Calamiteiten en conflicten)
 • Voorzitter leidingoverleg
  • Tracht maandelijks een leidingoverleg te plannen
  • Stuurt hiervoor de agenda rond
 • Eindverantwoordelijk voor jaarplanning groep.
 • Ondersteuning leidingteams
  Te denken valt aan:

  • Kinderen met speciaal gedrag
  • ordeproblemen
  • ouders met speciaal gedrag
  • als het even niet lekker loopt
 • Het bijhouden van het leidingboekje en deze publiceren.

Geschatte tijdbesteding groepsbegeleider

 • 1x per maand leidingoverleg 1e zaterdag van de maand na de opkomst
 • 4x per jaar groepsraad a 2 uur
 • 4x per jaar bestuursvergadering a 1,5 uur
 • 1 x per jaar met leidingteam om tafel a 6 teams
 • Ongeveer 1 uur per week voorbereidend werk

Calamiteiten en conflicten

Een groepsbegeleider is de aangewezen persoon om geinformeerd te worden bij calamiteiten en conflicten. Hij/zij is in het bezit van verschillende protocollen aangeleverd door scouting Nederland om hier correct en adequaat mee om te gaan. Je moet hierbij denken aan zaken zoals.

 • Ongelukken
 • Ongewenste intimiteiten
 • Overlijden groepsleden of directe aanverwanten
 • Vermoeden mishandeling