Materiaalbeheerder vereniging

De materiaalbeheerder is verantwoordelijk voor al het materiaal welke in het bezit is van de stichting. hij/zij zorgt er voor dat de materiaal voveel mogelijk naar de wens van de kaderleden aanwezig en in goede staat verkeert. Hierin dient hij/zij afwegingen te maken tussen de wens en de mogelijkheden die er zijn. De materiaalbeheerder heeft de mogelijkheid om vrijwilligers aan te stellen om als secundant te fungeren.

Om extra inkomen voor de stichting te genereren verhuurt de stichting scouting ’t Volbert haar legertenten. Dit levert genoeg op om de gangbare zaken te financieren. grote investeringen in het materiaal worden bekostigt uit het spaarpotje van de stichting.

geschatte tijdsbesteding materiaalbeheerder

  • ongeveer 1 uur per week voorbereidend werk (kan uitbesteed worden aan secundanten)
  • 4x per jaar groepsraad a 2 uur
  • 4x per jaar bestuursvergadering a 1,5 uur
  • 2x per jaar doedag a 1 dag