Vacature – Groepsbegeleider Vereniging

Per direct

De personeelsfunctionaris van de groep. Hij/zij heeft de volgende taken:

 • De leidingteams samenstelling.
  Ervoor zorgen dat de teams naar behoren draaien. Elk team:

  • Heeft een prettige onderlinge sfeer.
  • Bestaat uit voldoende capabele en getrainde leiding.
  • Heeft voldoende diverse leiding, zowel in geslacht, leeftijd, als type mens.
  • Kan elke week een goede opkomst neerzetten
 • Stimuleert de betrokkenheid van verschillende leidingteams onder elkaar
 • Stimuleert de binding van leiding aan de groep
 • Stimuleert en stuurt de doorstroming van RS naar leidingteams
 • Competentie leidingteams in kaart brengen en bijsturen. (Zie de competentieroos van Scouting Nederland)
 • Voorkomt en bemiddelt bij conflicten.
 • Voorzitter leidingoverleg.
  • Organiseert elke zes weken een leidingoverleg
  • Stuurt hiervoor de agenda rond
 • Samen met secretaris eindverantwoordelijk voor jaarplanning van de vereniging.
 • Ondersteuning leidingteams
  Te denken valt aan:

  • Kinderen met speciaal gedrag
  • Ordeproblemen
  • Ouders met speciaal gedrag
  • Als het even niet lekker loopt

Geschatte tijdbesteding groepsbegeleider

 • 1x per zes weken leidingoverleg. Op een zaterdag voor of na de opkomst
 • 4x per jaar groepsraad à 2 uur
 • 4x per jaar bestuursvergadering à 1,5 uur
 • 1 x per jaar met leidingteam om tafel (5 teams)
 • Ongeveer 1 uur per week voorbereidend werk

Calamiteiten en conflicten

Een groepsbegeleider is de aangewezen persoon om geïnformeerd te worden bij calamiteiten en conflicten. Hij/zij is in het bezit van verschillende protocollen aangeleverd door scouting Nederland om hier correct en adequaat mee om te gaan. Je moet hierbij denken aan zaken zoals.

 • Ongelukken
 • Ongewenste intimiteiten
 • Overlijden groepsleden of directe aanverwanten
 • Vermoeden mishandeling