Contributie

Als je lid bent, betaal je contributie aan de groep. Dit geld gebruiken we voor materiaal, onderhoud, huur, eten en drinken. Een deel gaat ook naar Scouting Nederland. Leiding en bestuursleden krijgen dit geld niet, zij zijn namelijk allemaal vrijwilligers!

De contributie van jeugdleden tot 30 juni 2017 bedraagt € 144,- per jaar (sinds 1 juli 2012), erkende leiding betaalt geen contributie.

De contributie van jeugdleden vanaf 1 juli 2017 bedraagt € 180,- per jaar, erkende leiding betaalt geen contributie.

De contributie dient per kalenderkwartaal te worden voldaan via een incasso machtiging. Met het inschrijven op onze website ga je akkoord met de afschrijving van € 45,- per kwartaal. De incasso zal aan het begin van elk kalenderkwartaal worden afgeschreven. Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 7,-. Het inschrijfgeld wordt samen met de incasso van het eerste kwartaal afgeschreven van je rekening.

De contributie kan verhoogd worden wanneer de groepsraad (ALV) daartoe beslist. Dit wordt via deze website gecommuniceerd.

De incasso machtiging houdt op te bestaan vanaf het eerste kwartaal na uitschrijving, mits de afmelding minstens 10 kalenderdagen voorafgaand aan het volgende kwartaal is doorgegeven aan de ledenadministratie. Meer informatie vind je op de pagina uitschrijven.