Activiteitengebieden

De leiding van de verschillende speltakken maakt gebruik van 8 verschillende activiteiten gebieden. Deze vormen de basis en structuur voor opkomsten, kampen en overige evenementen.

Het werken met activiteitengebieden brengt variatie in het programma aan. Elk activiteitengebied bestaat uit een verzameling van activiteiten die qua onderwerp bij elkaar horen. Er zijn acht activiteitengebieden en deze indeling is in iedere speltak gelijk. Per speltak wordt invulling gegeven aan deze activiteiten, passend bij de leeftijd van de jeugdleden. Niet elke activiteit zal in elke speltak evenveel aandacht krijgen.

Uitdagende scoutingtechnieken

Bij Scouting worden nog allerlei technieken gebruikt, oude én nieuwe. In het activiteitengebied Uitdagende Scoutingtechnieken zijn de activiteiten opgenomen waar je een bepaalde techniek bij nodig hebt. Hierbij kun je denken aan: hakken, zagen, stoken, kaart en kompas, routetechnieken, schiemannen, pionieren, zeilen, roeien, wrikken, primitief koken, seinen, vliegen en modelbouw.

Buitenleven

Bij Buitenleven denk je eerst aan natuur. Dat is buiten en veel activiteiten van Scouting vinden buiten plaats. In dit activiteitengebied vind je dan ook de activiteiten rondom het beleven van de natuur en overleven in de natuur, zoals survival, kennis van plant en dier, milieu, natuurbeheer en weer.

 

Expressie

Expressie zijn alle creatieve dingen die je doet waarmee je iets laat zien van jezelf. Dat kan zijn in een tekening, een foto, een verhaal of muziek. Of in dansen, filmen, handvaardigheid, toneelspelen of allerlei knutselwerken.

 

Sport & Spel

Sport & Spel is een activiteitengebied met heel veel mogelijkheden. Hier kun je veel verschillende soorten spellen en sporten doen; korte en lange spelen, bekende en onbekende sporten, een bordspel of een postenspel.

 

Identiteit

Iedereen is anders. Je hebt je eigen voorkeuren, dingen waar je goed in bent en waar je in gelooft. Bij het activiteitengebied Identiteit kom je hier meer over te weten.

 

Samenleving

Iedereen maakt deel uit van de samenleving. Met de activiteiten die bij dit activiteitengebied horen, kom je meer te weten over de omgeving om je heen, over het culturele erfgoed in Nederland en kun je ook iets betekenen voor de samenleving door er iets voor te doen.

 

Internationaal

Scouting is een internationale, wereldwijde organisatie. Bij het activiteitengebied Internationaal doe je dan ook activiteiten waarbij je meer te weten komt over Scouting wereldwijd en andere culturen. Of je doet mee aan internationale uitwisselingen.

 

Veilig & Gezond

Als scout wil je natuurlijk wel gezond blijven. Bij het activiteitengebied Veilig & Gezond ga je aan de slag met koken, hygiëne, EHBO, veiligheid en ook omgaan met elkaar. Je wilt je immers ook veilig voelen in de groep.