Organisatiestructuur

Onze groep bestaat uit de jeud-en jongerenleden, leiding. verenigingsbestuur, stichtingsbestuur en een ouderdelegatie.

Groepsraad

Als hoogste bestuursorgaan kennen we de groepsraad. Deze bestaat uit;

  • Afgevaardigden van de ouderdelegatie (1 per speltak)
  • Afgevaardigde van de Stam (stamcorrespondent of voorzitter)
  • De leiding (excl. LIO’s)
  • Leden van het stichtingsbestuur
  • Leden van het verenigingsbestuur

Vertrouwenspersoon vereniging: Karel Holtrop . U kunt onze vertrouwenspersoon bereiken via het contactformulier.