Organisatiestructuur

Onze groep bestaat uit de jeud-en jongerenleden, de leiding. het bestuur, groepsmedewerkers en oudercommissie.

Groepsraad

Als hoogste bestuursorgaan kennen we de groepsraad. Deze bestaat uit;

  • Afgevaardigden van de oudercommissie
  • Afgevaardigde van de Stam
  • De leiding
  • Stichtingsbestuur
  • Verenigingsbestuur

Vertrouwenspersoon vereniging: Theo de Lange.