Onze vrijwilligers bij Scouting ’t Volbert zijn in meer of mindere mate bezig met jeugdleden. Dat is leuk, leerzaam en waar onze vereniging om draait. Kinderen zijn echter ook kwetsbaar en om ze een veilige omgeving te bieden is het belangrijk dat we met elkaar zorgen dat er geen gedrag plaatsvindt dat schadelijk is. De gedragscode zijn de afspraken over hoe wij met jeugdleden omgaan en wat een gepaste afstand daarin is. Deze regels gelden voor alle vrijwilligers.

Als lid van de Vereniging Scouting Nederland houdt onze Scouting vereniging zich aan de gedragscode van de Vereniging Scouting Nederland.

De meest recente versie van deze gedragscode is opgenomen in dit .pdf-bestand: