Onze Vereniging Scouting ’t Volbert is voor de uitvoering van alle activiteiten afhankelijk van de inzet van vrijwilligers.

Als iemand aangeeft interesse te hebben om onze vereniging als vrijwilliger te ondersteunen volgt altijd eerst een oriënterend gesprek met onze groepsbegeleider of diens plaatsvervanger. Hierbij wordt de vrijwilliger gevraagd naar diens motivatie en achtergrond, en worden het huishoudelijk reglement van de Vereniging Scouting Nederland en de gedragscode die daar onderdeel van is besproken. Een vrijwilliger heeft altijd een proefperiode, waarbij wederzijds wordt bekeken of de rol als vrijwilliger bevalt. Gedurende deze periode wordt voor de vrijwilliger een verklaring omtrent gedrag (VOG) aangevraagd. Aan het einde van de proefperiode en na ontvangst van de VOG en de verwerking van de VOG in Scouts Online wordt de vrijwilliger bij de Vereniging Scouting ’t Volbert aangenomen.

Wij volgen als lid van de Vereniging Scouting Nederland het aannamebeleid van de Vereniging Scouting Nederland. De toelichting op het aannamebeleid van de Vereniging Scouting Nederland is via onderstaande link te benaderen.