Skip to main content

Beste groepsraadleden,

14 mei 16 mei is er een extra groepsraad. Tijdens deze groepsraad gaan we het hebben over het grote leidingtekort voor komend seizoen en het
aanpassen van de leeftijdsindeling voor verschillende speltakken.

We beginnen om 17:08 uur 19:30 uur in de grote schuur. We verwachten dat jullie dan allen aanwezig zijn.

Voorstel agenda
Groepsraad Scouting ‘t Volbert
14 mei 2011, 17:08 uur
16 mei 2011, 19:30 uur

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken
4. Notulen groepsraad 19 maart 2011
5. Heroverweging leeftijdsindeling speltakken
6. Nijpend leidingtekort
7. Bestuursverkiezingen
8. WVTTK / Rondvraag
9. Sluiting

Open WhatsApp
1
Hulp nodig?
Hi!

Waar kan ik je mee helpen?