Skip to main content
Meer informatie over Jantje Beton

Beste ouders/verzorgers,

Ook dit jaar is er weer een collecte voor Jantje Beton.
Deze collecte is voor scouting ’t Volbert erg belangrijk. De helft van de opbrengst is direct beschikbaar voor spelmateriaal. Daarnaast biedt deelname aan de collecte ons de kans om in de toekomst een beroep te doen op het fonds van Jantje Beton ten behoeve van een nieuw clubhuis.

Daarom willen we dit jaar in de hele wijk Stokhorst collecteren. Uw hulp hierbij is zeer gewenst. U weet dat de welpen, scouts, explorers en leiding dit niet alleen kunnen.

De collecte vindt plaats van 9 tot en met 12 maart en wel van 19.00u – 21.00u. U wordt van harte uitgenodigd om ons te helpen. Het clubhuis is open vanaf 18.30. Hier kunt u de collectebus afhalen en ook weer inleveren. Bij het ophalen en inleveren van de collectebus staat de koffie klaar.

Mochten deze momenten u niet schikken dan kunt u ook een collectebus mee naar huis nemen.

We hopen op een goede deelname.

Open WhatsApp
1
Hulp nodig?
Hi!

Waar kan ik je mee helpen?