Skip to main content
Deze informatie kun je alvast aan je ouders en mentor geven. Zodra we zekerheid hebben over de acceptatie (begin april) kunnen we formeel een brief met verzoek indienen. Hierin komt dan ook een beschrijving van de activitieiten, leerdoelen en competenties.

Het zomerkamp is voor scouts traditioneel de afsluiting van het seizoen. Dit jaar wordt ons zomerkamp extra  bijzonder omdat het onderdeel is van een internationale jongerenuitwisseling. Deze uitwisseling, geïnitieerd door scouting ’t Volbert (Enschede), wordt uitgevoerd binnen het Erasmus + programma (www.erasmusplus.nl).
Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Aan de basis staat de gedachte dat investeringen in onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren van cruciaal belang zijn om mensen – ongeacht hun leeftijd of achtergrond – de kans te geven zich voortdurend te ontwikkelen oftewel: een leven lang te leren. Veel onderwijsinstellingen maken gebruik van dit programma voor uitwisselingen van scholieren en mobiliteit projecten van personeel. Echter, leren gebeurt niet alleen binnen de muren van een school.
De Europese commissie hecht groot belang aan informeel leren, zoals dat bijvoorbeeld bij scoutinggroepen plaatsvindt. Binnen het programma Erasmus + Jeugd zijn hiervoor mogelijkheden, waaronder een jongerenuitwisseling.
Bij een jongerenuitwisseling leren jongeren tussen de 13 en 30 jaar uit verschillende Europese landen elkaar en elkaars achtergrond en cultuur kennen. Jongeren leren van elkaar en meer over zichzelf. Zij zijn zelf actief betrokken bij het opzetten en uitvoeren van de uitwisseling en ontwikkelen nieuwe vaardigheden door een afwisselend programma en niet-formele leermethoden.
Op dit moment ligt de aanvraag voor deze uitwisseling bij het Nationaal Agentschap Erasmus + en het Nederlands Jeugdinstituut. Begin april verwachten wij te horen of de uitwisseling is geaccepteerd binnen het programma. Indien de uitwisseling doorgaat, dan zal deze plaatsvinden van 1 t/m 10 juli in Varna (Bulgarije). Aan de uitwisseling doen jongeren mee uit Nederland, Bulgarije, Roemenië en Polen.
Open WhatsApp
1
Hulp nodig?
Hi!

Waar kan ik je mee helpen?