Skip to main content

Beste ouders/verzorgers,

Graag informeren wij jullie via deze e-mail over een aantal besluiten van de groepsraad en ander nieuws vanuit het stichtingsbestuur en verenigingsbestuur. In deze mail staan een aantal onderwerpen waar we de komende tijd mee te maken krijgen, lees de mail daarom goed door.

Verhoging contributie

De groepsraad heeft ingestemd met een verhoging van de contributie voor onze jeugdleden van 10 naar 12 euro per maand. Deze contributieverhoging gaat in vanaf het begin van het nieuwe seizoen, deze begint op 1 juli 2012. De contributie is om een aantal redenen verhoogd:

  1. Afgelopen jaren zijn de energiekosten voor onze groep aanzienlijk gestegen. Dit komt deels door gestegen prijzen van de energieleverancier, deels door minder subsidie op die kosten, en deel door meer verbruik van gas (door slechte isolatie)
  2. Afgelopen jaren is onze stichting aardig ingeteerd op eigen vermogen. Gezien de investeringen die wij komende jaren moeten maken in onze huisvesting, is dit erg onwenselijk
  3. Wij willen voorkomen dat er door de stijging van kosten minder geld overblijft voor speltakken om aan hun programma te besteden. Door de verhoging kunnen wij de speltakken blijven voorzien van dezelfde bijdrage per opkomst als de afgelopen jaren.

Je hoeft geen actie te ondernemen voor deze wijziging. Via automatische incasso in kwartaal 3 nemen we deze verhoging automatisch mee.

Volbert haalt MAS-subsidie binnen

Begin april heeft onze groep een voorstel ingediend bij het Fonds MaS Stagebieders voor de MAS subsidie. Vorige week hebben we te horen gekregen dat deze is toegekend. Dit is een eenmalige subsidie van 2500 euro waarmee we een uitdagende maatschappelijke stage kunnen inrichten. Het door ons ingediende voorstel is om stagiaires een GPS spel te laten maken, dat in de komende paar jaren door nieuwe stagiaires steeds weer uitgebreid kan worden.

Met de toegekende subsidie heeft onze stichting 8 Garmin Oregon 450t’s aangeschaft, bekostigen we trainingen voor de stagiaires en laten we handleidingen drukken die door de stagiaires zelf geschreven worden. Aan het einde van het jaar leggen we verantwoording af aan de subsidie verstrekker. Door de subsidie hebben we kunnen investeren in spelmateriaal dat anders buiten de financiële mogelijkheden van onze groep had gelegen. Omdat het een geoormerkte subsidie is, mogen we de gelden van deze subsidie alleen gebruiken voor het ingediende voorstel.

We zijn vanaf september op zoek naar maximaal 8 stagiaires die het een leuke uitdaging vinden om als maatschappelijke stage een GPS-spel voor onze jeugdleden te gaan maken. Deze stage kan individueel of in groepsverband gelopen worden. Ook bieden we natuurlijke stages aan bij de speltakken, de JOTI-commissie en het web-team. Meer informatie kun je krijgen bij de groepsbegeleiders

Daarnaast gaan de Garmins ook verhuurd worden aan leden en ouders. Wil je dus een hypermoderne outdoor GPS met kaarten van Europa mee op vakantie, een weekendje weg of voor een treasure hunt? Neem dan contact op met Johannes (secretaris). Binnenkort volgt meer informatie op onze website.

Voortgang speelbos & huisvesting

De komende twee jaar staat er veel te gebeuren om ons gebouw heen. De gemeente neemt het bos grondig onder handen, en wij moeten na gaan denken over onze huisvesting. Het stichtingsbestuur is momenteel volop in gesprek met de stichting wijkvoorzieningen stokhorst. Wij kunnen daarbij zeer goed iemand gebruiken met kennis van huisvesting, inrichting en financiering van gebouwen. Heb jij kennis en wil je het bestuur het komende jaar ondersteunen met praktische kennis en kunde op dit gebied? Neem dan contact op met de secretaris

Jambovo & truien

De aanmelding voor de JAMBOVO (21-28 juli) start binnenkort. Je hebt daarbij ook de mogelijkheid om een gloednieuwe Volbert trui te bestellen. Het ontwerp zie je binnenkort op onze website!

Zoektocht naar een voorzitter

Onze vereniging is nog steeds (al 2 jaar!) op zoek naar een voorzitter. Heb je bestuurlijke ervaring en het belang van onze jeugdleden hoog in het vaandel staan? Neem dan contact op met Johannes voor meer informatie. De functie kost niet veel tijd, gemiddeld 2 uur per week.

Nieuwe groepsbegeleider gezocht

Per november stoppen onze huidige groepsbegeleiders (Ron Kits en Jeroen Grijsen) met hun taken. De groepsbegeleiding ondersteunen de leiding in hun taken en adviseren over opleidingen en competenties. Wij zijn op zoek naar een ouder die de helft van deze duo-functie wil gaan invullen. Meer informatie bij groepsbegeleiders Ron en Jeroen.

We hopen jullie allemaal te zien tijdens het familieweekend (15-16-17 juni) in Beckum. Kun je niet het gehele weekend? Blijf dan gezellig BBQen na de opkomst. Aanmelden bij Leanne.

Bestuur vereniging Scouting ’t Volbert
Bestuur stichting Scouting ’t Volbert

Open WhatsApp
1
Hulp nodig?
Hi!

Waar kan ik je mee helpen?